, , , ,

DMS-Yıl 1

Deniz Mahmut Saadet ailedeki 1.yılını doldururken.